1978 Pontiac Police Cars - Naranthiran Shanmugasundaram